XVII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie

Program

Program XVII KSD

Chemistry science section.pdf

Biological, medical and natural sciences section

Physical and technical sciences section

Zgodnie z regulaminem konferencji, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania  zmian w programie, w tym w szczególności zmian rozkładu czasowego, jak i kolejności wystąpień.

Konferencja w Toruniu