XVII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane otrzymane w trakcie rejestracji na konferencję oraz dalszego korzystania z serwisu.

Uniwersytet zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ochrony prywatności uczestników konferencji. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady, sposób przechowywania i przetwarzania danych zebranych podczas korzystania z internetowego serwisu konferencyjnego.

 

Zasady przechowywania i wykorzystania danych

  1. W momencie rejestracji na konferencję dane użytkownika zostają zapisane w bazie danych i przechowywane przez okres niezbędny do obsługi konferencji. Użytkownik ma prawo do wglądu do tych danych, i modyfikacji i usunięcia.
  2. Zbierane dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach obsługi konferencji, np.: rejestracji uczestnika, informowania o zmianach i wydarzeniach dotyczących konferencji, umożliwienia płatności internetowych, czy korzystania z lokalnej sieci wi-fi.
  3. Dane te będą przetwarzane tylko przez organizatora konferencji i nie będą przekazywane osobom/podmiotom trzecim.
  4. Podając swoje dane użytkownik zgadza się na ich przechowywanie i przetwarzanie.
Konferencja w Toruniu