XVII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie

Opłata konferencyjna

OPŁATA KONFERENCYJNA wynosi 350 zł w przypadku, gdy udział w Konferencji jest finansowany ze środków publicznych. W takim przypadku, prosimy o niezwłoczne przesłanie na adres mailowy ksd@umk.pl skanu wypełnionego i podpisanego oświadczenia VAT.

WAŻNE: Oświadczenie o zwolnieniu z VAT jest niezbędne do wystawienia faktury proforma i faktury końcowej.

 

W przypadku opłaty pochodzącej ze środków prywatnych do opłaty konferencyjnej należy doliczyć podatek VAT (w wysokości 23%).

 

OPŁATY NALEŻY DOKONAĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 21.04.2024r.

 

Opłata konferencyjna zawiera:

  • materiały zjazdowe,
  • uczestnictwo w obradach, wykładach, prelekcjach i warsztatach,
  • wyżywienie (obiady, przerwy kawowe),
  • wydarzenia towarzyszące (welcome grill),
  • możliwość publikacji artykułu w monografii „Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie. Na pograniczu chemii, biologii i fizyki – rozwój nauk” Tom 6.

 

Opłatę za uczestnictwo w XVII Kopernikańskim Seminarium Doktoranckim prosimy uiścić na konto bankowe Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wydziału Chemii UMK w Toruniu

Numer konta 

PKO BP 43 1020 5011 0000 9602 0090 2882

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wydziału Chemii UMK w Toruniu

NIP: 956-20-59-931

UWAGA! W tytule przelewu proszę wpisać : Imię i Nazwisko Uczestnika, XVII KSD

 

Konferencja w Toruniu