XIV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie

Strona główna

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XIV Kopernikańskim Seminarium Doktoranckim. Konferencja organizowana jest przez Wydział Chemii UMK w Toruniu.

Tegoroczna konferencja odbędzie się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w terminie 23-25.09.2020r.

Spotkanie będzie miało na celu prezentację wyników prac naukowych, wymianę myśli i problemów badawczych oraz możliwość nawiązania kontaktów osobistych pomiędzy Młodymi Uczonymi reprezentującymi Uczelnie Wyższe z całej Polski.

Uczestnicy będą mieli możliwość prezentacji wyników swoich prac w formie komunikatu ustnego, bądź posteru, w trzech panelach tematycznych:
1) Nauki chemiczne,
2) Nauki biologiczne i medyczne,
3) Nauki fizyczne i techniczne.

 

UWAGA! Rozpoczynamy rejestrację na konferencję od 4 maja 2020. 

Konferencja w Toruniu