XV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie

Ważne terminy

  • 01.02.2022 – Rozpoczęcie rejestracji i przyjmowania streszczeń
  • 30.04.2022 – Zakończenie rejestracji i przyjmowania abstraktów
  • 13.05.2022 – Końcowy termin potwierdzenia formy prezentacji uczestnikom, którzy zgłosili abstrakt(y) (decyduje kolejność zgłoszeń)
  • 15.05.2022 – Ostateczny termin uiszczenia opłaty konferencyjnej
  • 10.06.2022 – Informacja o programie obrad w sekcjach
  • 20.06.2022 – Rozpoczęcie XV Kopernikańskiego Seminarium Doktoranckiego
  • 22.06.2022 – Zakończenie XV Kopernikańskiego Seminarium Doktoranckiego

 

Konferencja w Toruniu