XVII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie

Wykłady plenarne

Nauki chemiczne

Prof. dr hab. inż. Katarzyna Matczyszyn

Politechnika Wrocławska

"Biophotonics - how light can save lives"

matczyszyn.jpg

Źródło: https://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/gala-nauki-polskiej--wazna-nagroda-dla-badaczki-z-w3-13213.html

Prof. dr hab. inż. Katarzyna Matczyszyn jest pracownikiem Instytutu Materiałów Zaawansowanych Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół biofotoniki i optyki nieliniowej, czyli interakcji światła z materiałami o znaczeniu biologicznym i medycznym. W październiku 2023 roku jej praca badawcza została doceniona przez Francuskie Towarzystwo Chemiczne i została laureatką prestiżowej Francusko-Polskiej Nagrody Naukowej. Obecnie jest profesorem wizytującym w Consiglio Nazionale delle Ricerche – Institute of Applied Science and Intelligent Systems in Pozzuoli we Włoszech. Jest także afiliowana w International Institute for Sustainability with Knotted Chiral Meta Matter (Hiroshima University, Japonia). Prof. Katarzyna Matczyszyn pracowała w Universite Paris 6 – Jussieu (obecnie Paris Sorbonne) oraz w Ecole Normale Superieur (ENS de Cachan). Zrealizowała polsko-francuskie projekty badawcze PHC Polonium (NAWA) we współpracy z prof. K.K. Nakatanim (ENS de Cachan), prof. F. Paulem (Universite de Rennes) oraz prof. P-F. Brevet (Universite Lyon 1). Była także koordynatorką międzyuczelnianego projektu Erasmus Mundus Master of Excellence – Monabiphot z ENS de Cachan we Francji.

Nauki biologiczne

Dr hab. n. farm. Emilia Szymańska

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

"Farmaceutyczna ocena jakości postaci leku w badaniach podstawowych i o potencjale wdrożeniowym"

7eb18d08-410a-495a-b4fa-071bb6fdd205.jpg

Pani dr hab. n. farm. Emilia Szymańska jest farmaceutką, od 2017 roku adiunktem w Zakładzie Farmacji Stosowanej na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Jest absolwentką studiów podyplomowych z zakresu farmacji przemysłowej (Uniwersytet Jagielloński). Specjalizuje się w technologii farmaceutycznej, projektowaniu i ocenie postaci leku oraz zastosowaniu związków polimerowych jako nośników dla substancji o aktywności przeciwdrobnoustrojowej. Jest autorką licznych publikacji popularyzujących nauki farmaceutyczne oraz twórcą zgłoszeń patentowych. Była uczestniczką staży i programów badawczych (w tym programu TransFormation.doc realizowanego na Uniwersytecie w Wageningen, Servier Polska, Adamed Pharma, Akademia Efektywnej Współpracy PACTT-Pfizer). Pani Doktor jest koordynatorką projektów naukowych i badawczo-rozwojowych, w tym powstałych w efekcie współpracy z sektorem farmaceutycznym i kosmetycznym. Prowadzi wieloletnią współpracę z Biurem Transferu Technologii i Ośrodkiem Wsparcia Badań Klinicznych UMB. Jest także ekspertem w zakresie oceny chemicznej dla Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Nauki fizyczne

Dr Karol Karnowski 

Instytut Chemii Fizycznej PAN 

"Rozwój w laboratorium i poza nim: Mój osobisty i zawodowy rozwój jako naukowca"

ba00b04b-17b6-4b31-93d5-576bf511f445.jpg

Dr Karol Karnowski uzyskał stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biofizyki w 2013 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2015-2018 odbył staż podoktorski na Uniwersytecie Zachodniej Australii, gdzie do dziś pełni honorową funkcję Adjunct Senior Lecturer. Od 2018 r. kieruje grupą projektową pracującą nad wykorzystaniem kontrastu polaryzacyjnego i miniaturowych sond obrazujących. Ponadto kierował grupą odpowiedzialną za projekt prototypu klinicznego do wielopunktowych pomiarów biomechaniki rogówki. Od powrotu do Polski w 2018 r. otrzymał wsparcie z następujących źródeł: Polskie Powroty (NAWA), Miniatura (NCN), IMCUSTOMEYE (EU H020), Create (EU H2020) oraz ICTER (MAB).

strona www            linkedIn          google scholar

Abstract

In 'Growth in the Lab and Beyond: My Personal and Professional Development as a Scientist', I aim to share the multidimensional journey of my career as a biophysicist specializing in the development of advanced optical imaging systems for biomedical applications. My core expertise lies in Optical Coherence Tomography (OCT), a non-invasive imaging technique revolutionizing how we visualize and understand biological tissues at the microscopic level.
Throughout my PhD and subsequent research, I have delved deeply into enhancing the contrast of OCT imaging. This quest has not only been a technical challenge but also a journey of personal and professional growth. In this talk, I will outline the milestones of my scientific path, highlighting the challenges and triumphs encountered in pushing the boundaries of OCT capabilities. The journey encompasses not just the evolution of the technology, but also the development of my skills and insights as a researcher, collaborator, and innovator in the field.
This presentation will take you through the phases of conceptualizing, experimenting, and applying novel techniques to improve OCT contrast, shedding light on both the successes and the invaluable lessons from setbacks. It is a narrative that intertwines technical advancements with the growth of a scientist, illustrating how each challenge faced and overcome has shaped my approach to research and problem-solving in the dynamic field of biophysics.
Konferencja w Toruniu