XVII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie

Komitet Organizacyjny

Prof. dr hab. Edward Szłyk - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. Iwona Łakomska - Dziekan Wydziału Chemii UMK

Prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch - Prodziekan Wydziału Chemii UMK

Dr Andrzej Wolan - Prodziekan Wydziału Chemii UMK

Dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. UMK - Prodziekan Wydziału Chemii UMK

Dr hab. Ewa Olewnik-Kruszkowska, prof. UMK

 

Mgr Aleksander Smolarkiewicz-Wyczachowski - Sekretarz 

Dr Sylwia Kowalska

Mgr Aleksandra Ścigała

Mgr Magdalena Grzegórska

Mgr Kinga Mylkie

Mgr Lidia Zasada

Mgr Paweł Nowak

Mgr inż. Marcin Rygielski

Mgr Aleksandra Butrymowicz-Kubiak

Mgr Simran Chaudhary

Konferencja w Toruniu