XV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie

Komitet organizacyjny

Prof. dr hab. Edward Szłyk - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. Iwona Łakomska - Dziekan Wydziału Chemii UMK

Prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch - Prodziekan Wydziału Chemii UMK

Dr Andrzej Wolan - Prodziekan Wydziału Chemii UMK

Dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. UMK - Prodziekan Wydziału Chemii UMK

Dr hab. Ewa Olewnik-Kruszkowska, prof. UMK

 

Mgr Natalia Stachowiak, sekretarz konferencji

Mgr Weronika Prus-Walendziak

Mgr Sylwia Kowalska

Mgr Karolina Jeżak

Mgr Aleksandra Ścigała

Dr Anna Kmieciak

 

Konferencja w Toruniu