XV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie

Komitet naukowy

KOMITET NAUKOWY XV KOPERNIKAŃSKIEGO SEMINARIUM DOKTORANCKIEGO

Prof. dr hab. Iwona Łakomska, Dziekan Wydziału Chemii UMK

Prof. dr hab. Edward Szłyk, Wydział Chemii UMK

Prof. dr hab. Winicjusz Drozdowski, Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK

Prof. dr hab. Werner Ulrich, Dziekan Wydziału Biologii i Weterynarii UMK

Dr hab. Marek Kejna, prof.UMK, Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Prof. dr hab. Wiesław Nowak, Dyrektor Szkoły Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UMK

Prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, Dyrektor Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Academia Copernicana

Dr hab. Daniel Gackowski, prof. UMK, Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości "W kierunku medycyny spersonalizowanej"

Dr hab. Piotr Żuchowski, prof. UMK, Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości "Astrofizyka i Astrochemia"

Prof. dr hab. Andrzej Wojtczak,  Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne

 

Nauki chemiczne:

Prof. dr hab. Stanisław Koter

Prof. dr hab. Edward Szłyk

Dr hab. Ewa Olewnik-Kruszkowska, prof. UMK

Dr hab. Urszula Kiełkowska, prof. UMK

Dr hab. Marek Krzemiński, prof. UMK

Dr hab. Krzysztof Mazurek, prof. UMK

Dr hab. Jacek Nowaczyk, prof. UMK

Dr hab. Iwona Szymańska, prof. UMK

Dr hab. Marek Wiśniewski, prof. UMK

Dr Joanna Skopińska-Wiśniewska

Dr Sebastian Drużyński

Dr Anna Kozakiewicz-Piekarz

Dr Agnieszka Tafelska-Kaczmarek

Dr Tadeusz Muzioł

Dr Andrzej Wolan

 

Nauki biologiczne, medyczne i przyrodnicze:

Dr hab. Anna Bajek, prof. UMK

Dr hab. Katarzyna Roszek, prof. UMK

Dr Joanna Czarnecka

Dr Agnieszka Richert

Dr Łukasz Fijałkowski

Dr Justyna Kozłowska

 

Nauki fizyczne i techniczne:

Dr hab. Anna Zawadzka, prof. UMK

Dr Przemysław Płóciennik

Dr Krzysztof Wiśniewski

Konferencja w Toruniu