XVII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie

Komitet naukowy

Prof. dr hab. Iwona Łakomska, Dziekan Wydziału Chemii UMK

Prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch, Prodziekan ds. Ekonomicznych i Rozwoju

Dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. UMK, Prodziekan ds. Organizacji i Współpracy

Dr Andrzej Wolan, Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki

Prof. dr hab. Andrzej Wojtczak,  Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne

 

Komitet naukowy dyscypliny nauk chemicznych

Dr hab. Aneta Jastrzębska, prof. UMK

Dr hab. Katarzyna Lewandowska, prof. UMK

Dr hab. Piotr Szczepański, prof. UMK

Dr hab. Szymon Bocian, prof. UMK

Dr hab. Anna Ilnicka, prof. UMK

Dr hab. Marek Wiśniewski, prof. UMK

Dr hab. Ewa Olewnik-Kruszkowska, prof. UMK

Dr hab. Iwona B. Szymańska, prof. UMK

Dr hab. Zbigniew Rafiński, prof. UMK

Dr hab. Marek Krzemiński, prof. UMK

Dr hab. Krzysztof Mazurek, prof. UMK

Dr Sebastian Drużyński

Dr Tadeusz Muzioł

Dr Anna Kmieciak

 

Komitet naukowy dyscyplin nauk biologicznych i medycznych

Dr hab. Justyna Kozłowska, prof. UMK

Dr hab. Marta Ziegler-Borowska, prof. UMK

Dr hab. Katarzyna Roszek, prof. UMK

Dr hab. Krzysztof Zienkiewicz, prof. UMK

Dr Joanna Skopińska-Wiśniewska

Dr Joanna Czarnecka

Dr Hanna Kletkiewicz

Dr Dorota Chełminiak-Dudkiewicz 

 

Komitet naukowy dyscypliny nauk fizycznych

Dr hab. Anna Kaczmarek-Kędziera, prof. UMK

Dr Krzysztof Wiśniewski

Dr Przemysław Płóciennik

Dr hab. Anna Zawadzka, prof. UMK

Konferencja w Toruniu