XV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie

Informacje dla autorów

Wystąpienia – informacje dla Autorów

Abstrakt wystąpienia proszę przesyłać za pomocą formularza dostępnego po zalogowaniu się na stronę konferencji. Abstrakt należy przygotować w języku polskim. Abstrakt powinien być nie dłuższy niż 2500 znaków (wliczając spacje) i określać problem, metody, rezultaty i wnioski.

W ramach jednej opłaty konferencyjnej Uczestnik może zaprezentować  komunikat ustny bądź poster (maksymalnie 1 komunikat naukowy + 1 poster albo 2 postery).

 

Komunikat naukowy - Przewidywany czas komunikatu ustnego 12 minut wraz z dyskusją (prosimy pilnować wyznaczonego czasu).

Prosimy, aby prezentacje przygotować na nośniku USB w formacie ppt., pptx. lub pdf. Prezentacja powinna być dostarczona do osoby obsługującej multimedia, w odpowiedniej sali, najpóźniej 15 minut przed planową sesją. Z uwagi na napięty program obrad, nie ma możliwości korzystania z prywatnego komputera. W każdej sali dostępny jest sprzęt komputerowy pracujący w środowisku MS Windows (PowerPoint, Adobe Acrobat) z projektorem i wskaźnikiem laserowym.

  

Poster – preferowany format B1 w orientacji pionowej. 

Prosimy o umieszczenie plakatów w dniu prezentacji najpóźniej 1 godzinę przed sesją plakatową, zgodnie z harmonogramem i numeracją na tablicach. Prezentacje powinny być zdjęte po zakończeniu sesji. Pinezki do mocowania plakatów będą Autorom udostępnione. Prosimy Autorów o obecność przy plakatach w trakcie trwania sesji.

Konferencja w Toruniu